2021

OCTOBER

8 Oct 2021 (Fri) DTI Defensive Shotgun, Tipp City, OH
9-10 Oct 2021 DTI Defensive Handgun, Tipp City, OH
8-10 Oct 2021 DTI Defensive Handgun / Defensive Shotgun, Tipp City, OH
9-10 Oct 2021 DTI Women’s Defensive Handgun, Tipp City, OH
30-31 Oct 2021 DTI Defensive Handgun, Kankakee, IL

NOVEMBER

6-7 Nov 2021 DTI Instructor Development, New Orleans, LA
13-14 Nov 2021 DTI Defensive Handgun, Savannah, GA (SOLD OUT!)
13-14 Nov 2021 DTI Women’s Defensive Handgun, Savannah, GA (SOLD OUT!)

DECEMBER

4-5 Dec 2021 DTI Defensive Handgun, El Paso, TX
18 Dec 2021 (Sat) DTI Tactical Treatment of Gunshot Wounds, Ft Collins, CO

2022

FEBRUARY

12-13 Feb 2022 DTI Urban Rifle, Laurens, SC
14 Feb 2022 DTI Tactical Treatment of Gunshot Wounds, Laurens, SC
19-20 Feb 2022 DTI Defensive Handgun, Camden, TN

MARCH

19-20 Mar 2022 DTI Instructor Development, Greensboro, NC

APRIL

23-24 Apr 2022 DTI Defensive Handgun, Sturgis, SD